blog motoryzacyjny

Poniedziałek, 17 Czerwca 2024

Spis Treści X

Lato, czy zima?
Kiedy więcej wypadków?

Statystyki wskazują na to, że zimą dochodzi do mniejszej ilości wypadków drogowych, niż latem.

Kierowcy ograniczają zimą prędkość

Dzięki temu maleje ryzyko wystąpienia kolizji, relatywnie do panujących warunków atmosferycznych. Wszyscy użytkownicy drogi poruszają się znacznie uważniej. Piesi nie przebiegają na pasach, gdyż są świadomi sytuacji, w której samochód może nie wyhamować. Jeśli będziemy światkiem kolizji, w której poszkodowani wymagają hospitalizacji, zobowiązywani jesteśmy do udzielenia im pomocy oraz wezwania służb ratowniczych. Jeśli panika bierze górę i nie pamiętamy numeru na pogotowie, policje czy straż pożarną. Numer 112 jest połączeniem alarmowym. Wybierzemy go na telefonie komórkowym nie odblokowując klawiatury, oraz pozbawieni karty SIM.

Jak komunikować się z dyspozytorem?

Podać miejsce zdarzenia. Kilometr drogi, numer trasy. Określić jakiego typu zdarzenie miało miejsce. Ilość poszkodowanych. Rodzaj pojazdów biorących udział w karambolu. Operator będzie przekazywał konkretne polecenia, w tym czasie nie powinniśmy byli się rozłączać. Istotnym – nauczmy się nawyku dzwonienia tylko na numer 112, a nie na 997, 998 czy 999. Numer alarmowy 112 jest zawsze dostępy. Inne obiekty nie mają funkcji przełączenia na inne linie. Gdyż funkcje dyspozytora pełni tylko jedna osoba a inne linie nie istnieją.

HOME

TOP