blog motoryzacyjny

, 26 Maja 2024

Spis Treści X

Autobus jutra
bio-butobus u bram ekologii

Futurystyczna wizja globalnej lokomocji napędzana odnawialnymi źródłami energii widziana przez ekologów, wstąpiła w pierwsze fazy testów terenowych.

Futurystka w pełni

Firma Geneco wprowadziła do testów bio-autobus bazujący na modelu Scania Enviro 300, wyposażony w jednostkę dostosowaną do pracy na biometanie. Kolejny kamień milowy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii spełnił oczekiwania emisji spalin.

Testy bojowe

Etap testów ma na celu wykazanie wszelkich nieprawidłowości. Gaz pochodzenia organicznego – uzyskiwany z odpadów żywnościowych oraz ścieków pozyskiwany w oczyszczalni ścieków umożliwi pokonanie dystansu 300 km. Jeśli projekt bio-autobusu zakończy się pomyślnie, w niedalekiej przyszłości rozpocznie się masowa produkcja pojazdów przystosowanych do zasilania biogazem. Biometan emituje mniej spalin niż tradycyjny silnik wysokoprężny.

HOME

TOP